Vesterbrospejderne er baseret på frivillighed og medlemskab. Alle i spejdergruppen er medlemmer og opkræves et kontingent på min. 75 kr. i kvartalet. Uniform og de bøger mv., du måtte have brug for som frivillig, får du foræret af spejdergruppen.

Alle frivillige tilbydes at deltage på kurser, hvor man kan få ny inspiration, lære nyt og forbedre sine kompetencer. Det er vores erfaring, at mange har stort udbytte ved at skrive spejder på deres CV.

Alle frivillige tilbydes gratis at deltage i vores voksenspejderaktiviteter, og gennem dem samt dagligdagen i spejdergruppen vil du mærke det stærke fællesskab, hvor der altid er plads til flere.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig hos os skal du sende en mail til vesterbrospejderne@gmail.com.